download artiklen Integrativ Gestalt Praksis - En ramme for forstaĚŠelse af forholdet mellem terapi og coaching

https://journals.aau.dk/index.php/CP/article/view/2061

Integrativ gestalt praksis

Integrativ Gestalt Praksis - kompleksitet og helhed i arbejdet med mennesker

er skrevet af Mikael Sonne og Jan Tønnesvang, og er udkommet på Hans Reitzels forlag i 2013, og er udkommet  i en ny og revideret udgave på engelsk (Karnac Books) i september 2015. På Karnac Books Blog kan læses mere om bogen.

IGP-bogen er en lærebog i Integrativ Gestalt Praksis.

Gestaltterapi, og gestalttilgangen også i andre kontekster end terapi, er i den opdaterede form, som den her præsenteres, både særdeles tidsaktuel og et godt bud på en integrativ psykoterapi og en integrativ praksis for arbejdet med mennesker generelt.

IGP er tro mod - og klargør de grundlæggende principper i Gestalt og renser dermed også ud i de væste misopfattelser af hvad Gestalt er. Det særlige ved IGP er, hvordan Ken Wilbers kvadrantmodel integreres som en naturlig systematik i gestalttilgangens felt opmærksomhed.

Bogen er pædagogisk opbygget, først med gennemgang af teoretiske grundprincipper: Feltteori, organismisk regulering og gestaltningsdynamik. Dernæst centrale metodiske principper: Awareness, kontakt og gestalteksperimentet. Så følger eksemplificeringer af praktisk IGP arbejde. Bogen berører også hvordan forskellige andre terapeutiske tilgange kan tænkes ind i IGP og en diskussion af modellen i relation til sundhed/sygdom og samfund. 

Bogen er blevet anmeldt i Dansk Psykolog Nyt. Se anmeldelsen herGå til det danske  forlags hjemmeside her. Og til det engelske forlags hjemmeside her.

Se program for den 3 årige IGP- gestaltuddannelse her.