IGP og Center for Integrativ Gestalt Praksis er etableret og udviklet i et samarbejde mellem psykologerne Jan Tønnevang, James Hammink og Mikael Sonne. Kurser og uddannelse foregår primært på kursuscentret, Gudenåvej 58, Voervadsbro, 8660 Skanderborg.

Gestaltterapeutisk Forum blev stiftet i 1997 af en gruppe gestaltterapeuter. Siden 2013 har det heddet Gestaltforum og har udelukkende eksisteret som en Facebookgruppe for gestaltterapeuter og andre der arbejder ud fra en gestalt tilgang. I menuen på forsiden kan man klikke ind på Gestaltforum for at se mere.

Dansk Psykologforenings netværk for Integrativ Gestalt Praksis er etableret i 2017

IGP-centrets ledelse og undervisere:

Mikael Sonne

Mikael Sonne

Cand psych, specialist i psykoterapi og supervisor på videreuddannelsesniveau. Leder af Center for Integrativ Gestalt Praksis. Medlem af styregruppen, Gestaltterapeutisk Forum. Har arbejdet som klinisk psykolog i psykiatrien 1978-84. Har siden 1984 haft selvstændig virksomhed som psykolog. Videreuddannet ved International Psychotherapy Training Center af Natasha Mann, Barrie Simmons m.fl., ved Gestalt Training Center, San Diego af Erving & Miriam Polster, hos Gary Yontef og ved GATLA, samt i energi- og meditationsarbejde hos Bob Moore. Se Mikael Sonnes hjemmeside.

 

Jan Tønnesvang

Cand Psych, Ph.d., Professor på Psykologisk Institut Århus Universitet. hvor han bl.a. står for Forskningsenheden for Integrativ Psykologi. Har gjort sig bemærket bl.a. gennem sit arbejde med Selv-psykologiske teorier i pædagogisk praksis. Er aktuel med sin model om Kvalificeret selvbestemmelse og Vitaliseringsmodellen, som også integreres ind i IGP. Disse modeller er centrale i Aarhus Kommunes netop udviklede FU-analyse, som rummer en kompetenceudviklingsproces udviklet forud for den kommende skolereform.

Medlem af styregruppen, Gestaltterapeutisk Forum. Medleder af Center for Integrativ Gestalt Praksis. Gennemgående underviser på den et-årige IGP-uddannelse. Gæstelærer på den treårige Gestaltuddannelse. Medlem af Aarhus Research group in Gestalt.

 

James Hammink

Praktiserende psykolog og underviser på en række kurser bl.a. i Spiral dynamics og Mindfulness. Har mangeårig intensiv erfaring med meditation - teoretisk og praktisk. James er videreuddannet i gestaltterapi i USA og i Danmark. Tilknyttet Vækstcentret i Nr. Snede.Medleder af Center for Integrativ Gestalt Praksis. Gæstelærer på den Centrets 3 årige Gestaltuddannelse. Medlem af The Aarhus Research group in Gestalt. Hjemmeside: James Hammink

 

Gæstelærere, samarbejdspartnere & netværk


Hanne Hostrup

Gæstelærer, Lic.psych Har skrevet en række artikler og fagbøger om gestaltterapi.

Trænet i gestaltterapi hos Jim Simkin, og Bob Martin, USA. 
Hun har i mange år uddannet psykologer og psykoterapeuter i gestaltterapi . Hjemmeside: Hannehostrup.dk.
Hanne Hostrup har siden 1985 været gæstelærer på centrets 3 årige gestaltterapeutiske uddannelse.

 
 

Vibeke Gøtzsche

Specialist og supervisorgodkendt i psykoterapi. Vibeke er praktiserende psykolog i Nr. Snede, hvor hun bl.a. også er tilknyttet vækstcentret. Videreuddannet i gestaltterapi hos Natasha Mann. Vibeke er gæstelærer på centrets treårige Gestaltterapeutiske uddannelse.

Tove Neupart Keding

Tove afholder i samarbejde med Mikael Sonne samarbejds- og udviklingskurser for offentlige og private virksomheder. Assisterede ved afholdelsen af kurset vandring og mindfulness i Nepal 2012. 

Tove Keding er proceskonsulent samt gestaltuddannet fra Gestalt Institute of Scandinavia (GIS), Hun arbejder med terapi, stresscoaching og proceskonsultation. (Hjemmeside, klik her)

 
 

Kirsten Sander Østergaard

gæstelærer på Centrets 3 årige gestaltterapeutiske uddannelse.

Kirsten er konservatoriuddannet sanger og sangpædagog. Hun har særligt fokus på arbejde med krop/stemme. Arbejder til daglig på Odder højskole og som leder af Skolen for krop og bevidsthed

IGP-netværk

I IGP-netværket kan optages medlemmer af Dansk Psykologforening. Andre kan optages som associerede medlemmer.

Stiftende generalforsamling finder sted d.21. november. Man vil derefter kunne se her på siden hvem der er valgt til bestyrelsen mm.

Initiativgruppen har bestået af psykologerne Peter Nielsen, Stine Lystrup, Nicklas Nielsen og Mikael Sonne

IGP anvendes både i terapi, coaching, lederudvikling, undervisning og organisationsarbejde. I bogen 'Integrativ Getalt Praksis - kompleksitet og helhed i arbejdet med mennesker' (Hans Reitzels forlag 2013) beskrives IGP tilgangen. Du kan her se indledningen til bogen. Her forlagets omtale af bogen. Og her anmeldelse af bogen i Pyskologforeningens medlemsblad.