IGP konference 2018

”SELVREGULERING I EN KOMPLEKS VERDEN”

PERSON – KULTUR – NATUR

lørdag den 10. marts 2018 kl.10-18.  På Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Keynote speakers:

Andreas Weber: Individuality as Desire. A biological perspective on self-regulation.

Mia Skytte O’Toole: Emotionsreguleringsfleksibilitet – et integrativt perspektiv.

Carsten Rene Jørgensen: Identitetsfunktion, mentalisering og selvregulering i senmoderniteten

Hanne Hostrup: Dialog – opmærksomhed – accept. Gestaltterapiens arbejde med selvregulering.

Jan Tønnesvang: Kvalificeret selvbestemmelse og vitalisering i reguleringen af sit liv.

hent det endelige program med tilmeldingsvilkår mm. her