Konferencer

2003:  Den Første Danske Gestaltkonference blev afholdt på Københavns Universitet Amager.Tema: "Den globale Grund - Den lokale Figur". Konferencen var en stor succes med 145 deltagere og det er besluttet fra GF´s side at forsøge at afholde konferencer i Danmark hvert andet år. Du kan se mere om denne første konference her.

2005: 2. Danske Gestaltkonference på Århus Universitet. Tema: "Kreativitet i Gestalt og der var 80 deltagere.

2007: 3. Danske Gestalttkonference d. 17. marts 2007  Tema: "Gestalt i andre kontekster".

2009: 4. danske Gestaltkonference blev afholdt d. 21. marts, Århus Universitet.Tema: Gestaltterapiens integrative teori og praksis" Hovedtalerne var Lynne Jacobs, Jan Tønnesvang og Uwe Strümpfel.

2011: 5. GF-konference d. 26. marts 2011 i København. Tema: Nu'et - tidens betydning i Gestaltterapi. Hovedtalere Frank Staemler og Sean Gaffney.

2013: 6. GF-koference d. 25. maj 2013. Tema: steps towards a future of Psychoterapy - complementarity and integration, hovedtalere Scott Kellogg, Bob Resnick og Jan Tønnesvang.

IGP konferencen d.10. marts 2018

”SELVREGULERING” : PERSON – KULTUR – NATUR  

lørdag den 10. marts 2018 kl.10-18.  På Aarhus Universitet

Keynote speakers:

Andreas Weber, Carsten Rene Jørgensen, Mia O'Toole Skytte, Hanne Hostrup, Jan Tønnesvang,.

Se program her