Uddannelse og kurser

Ledelse og undervisere på IGP centrets egen videreuddannelse er professionelle psykologer med lang praksiserfaring. Kontakt os, hvis du er interesseret i kurser og uddannelse.

Her findes links til nogle kurser, hvor der arbejdes udfra IGP:  'Lederens Personlige Udvikling' (3 x 3 døgn internat), Opfølgningskurser for ledere3 dgs kursus i personlig udviklingKurser for praktiserende læger, coaching, terapi og supervision

Den Integrative Gestalt Praksis (IGP) er en helhedsorienteret tilgang, der kombinerer de mest bæredygtige aspekter fra traditionel gestalt med integral perspektivisme (Ken Wilber), vitaliseringspsykologi og meditations-forskning (herunder mindfulness).

I en tid, hvor specialiseringer står i kø for at fokusere på afgrænsede sider af menneskers livsforvaltning, giver IGP både et teoretisk grundlag for at sammentænke sådanne specialiseringer og et fundament for udvikling af metoder til at arbejde med menneskers livsudfordringer på forskellige niveauer: i forhold til individer, grupper og organisationer samt indenfor terapi, supervision og coaching.

Få en grundlæggende indføring i tilgangens teori og arbejdsmetode, Man bliver trænet i sin evne til at håndtere forholdet mellem kompleksitet og enkelhed – i sin egen livsførelse, sin professionelle praksis og i ledelsesarbejde. Man arbejder med motivation og værdier, tanker og følelser som led i at skærpe sin opmærksomhed på sine handle- og tankemønstre og som træning i at identificere relevante forandringsprocesser i sine systemsammenhænge (organisme-omverdensfeltet). 

Læs om IGP i den nye og reviderede bog

og bestil direkte hos forlaget

v. Mikael Sonne. Videreuddannelsen for psykologer består af tre et års moduler.

Timerne vil kunne tælles til psykologernes specialistuddannelse i psykoterapi.

1. Personligt udviklingsarbejde og grundlæggende indføring i IGP tilgangen.

2. Det psykoterapeutiske specialiseringsmodul (godkendt af Dansk Psykologforening)

3. Supervision og metodetræning i IGP