Dansk Psykologforenings Netværk for Integrativ Gestalt Praksis

IGP-netværk i Dansk Psykologforening. 

Hvis du er medlem af Dansk Psykologforening og vil være med i et netværk med fokus på en integration af eksisterende psykologisk viden, for på dette grundlag at kunne skabe en mere helhedsorienteret psykologisk praksis i fremtiden, så blive medlem af "Dansk Psykologforenings Psykologfaglige Netværk for Integrativ Gestalt Praksis".

 

Medlemskab koster 200 kr årigt. Send tilmeldingsmail til næstformand Stine Lystrup, stinely.aarhus@gmail.com.

 

Hvad er Integrativ Gestalt Praksis? 

Gestaltterapi er en terapiretning som er ret ukendt for mange psykologer og psykologistuderende. Der er de senere år fremkommet forskellige nye terapeutiske retninger. En del af disse rummer del-elementer, som findes i gestaltterapi. Integrativ Gestalt Praksis (IGP) er en videreførelse af grundelementer fra gestalttilgangens teori og metode og omfatter en almenpsykologisk og integrativ teori og praksis, der er anvendelig i mange forskellige kontekster.

IGP udgør et modsvar til tidens specialiseringstrend indenfor det psykologiske felt, hvor der længe har været en tendens til at lede efter forskelle frem for komplementaritet de forskellige tilgange imellem. I IGP interesserer vi os for de forskellige psykologiske retningers komplementære forhold til hinanden.

På et integrativt og holistisk grundlag arbejdes der indenfor IGP på at skabe interdisciplinær synergi og udvikling i teori og praksis i arbejdet med menneskelige livsprocesser, samt at undersøge, hvorledes forskellige retninger indenfor psykologien kan integreres og udgøre komplementære perspektiver i en helhedsorienteret psykologisk klarlægningsproces. 

IGP rummer således både traditionel gestalt terapi og nyere praksisformer indenfor den integrative gestalt praksis, hvor der gøres brug af integrative modeller, der kan anvendes ud over den terapeutiske setting. 

I undersøgelsen af det enkelte menneske tager IGP afsæt i et fokus på fundamentale livsprocesser og ser individet som en organisme, der er givet og af sin indlejring i et omgivende felt. En organisme der, i sin stræben efter selvopretholdelse og vækst, kontinuerligt regulerer sig i forhold til konteksten ud fra behov, perceptuelle egenskaber og kompetencer, og som bl.a. qua sin historicitet vil udvise paratheder til at møde verden på særlige måder.

Vi oplever, at der i Dansk Psykologforening har manglet et forum for psykologer, der arbejder ud fra gestalttilgangens teori og metode i forskellige kontekster og ønsker med dette netværk at skabe et sådant forum.

*IGP er grundlagt og udviklet af psykologerne Mikael Sonne, Jan Tønnesvang og James Hammink

Se evt video hvor Bob Resnick introducerer hvad gestaltterapi handler om her