Gestalt Forum

er en paraplyorgansiation for professionelle gestaltuddannede. Interesserede kan søge optagelse i GF's facebookgruppe. I Marts 2015 afholdt GF den 7. internationale gestaltkonference. Download program ovenfor.