Her følger en oversigt over dansk produceret gestalt litteratur:

Dansk produceret gestaltlitteratur:

Falk, B. (1996; 2.rev.udg.2006). At være der hvor du er, Kbh: Nyt Nordisk Forlag.

Falk, B. (1998; 3. Udvidet udg. 2006)). Kærlighedens pris, København: Forlaget Anis

Falk, B. (2006). I virkelighedenSupervision i gestaltterapeutisk sjælesorg. København: Forlaget Anis.

Falk, B. (maj 2010) Kapitel 11: Den svære samtale med patienten i: Kim Jørgensen (red.) Kommunikation for sundhedsprofessionelle. København: Gads Forlag.

Fog, J. & Hem, L. (1998). Oplevelsesorienteret psykoterapi. I: Esben Hougaard, Birgitte Diderichsen og Thomas Nielsen (eds.). Psykoterapiens hovedtraditioner: 73-132. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Fog, J. & Hem, L. (2009). Psykoterapi og erkendelse: Personligt anliggende og professionel virksomhed, 76-86. København: Akademisk Forlag.

Groth, J. (1994). Drømmearbejde: om at anvende de ubevidstes symboler. København: Frydenlund.

Haahr, U. H. (1995). At fortælle selvet – tegneterapi og selvudvikling. Matrix, 2: 5-25.

Hostrup, H. (1987): Gestaltterapi med borderline klienter. Matrix, 3: 23-51

Hostrup, H. (1999; rev. udg. 2009). Gestaltterapi - en indføring i Gestaltterapiens grundbegreber  Hans Reitzels Forlag.

Hostrup, H. (2000): Gestaltterapi i Danmark. Psyke og Logos, 20 (1).

Hostrup, H. (2002). Supervision - på gestaltterapeutisk grundlag. Hans Reitzels Forlag. 

Hostrup, H. (2003): Etik og moral - om retten til ansvar. Matrix, 4: 440-447

Hostrup, H. (2004). Tæft, trit og retning - parforhold og parterapi. Hans Reitzels Forlag.

Hostrup, H. (2015). Vil du vide det du ved. Hans Reitzels Forlag. Følg link

Hostrup, H. (2017): Parterapi – på gestaltterapeutisk grundlag. Hans Reitzels forlag. Følg link

Krüger, E. S. & Rasmussen, E. M. S. (1997). Psykodrama: at blive sig selv sammen med andre. København: Munksgaard.

Laursen, V. (1980). Fritz Perls. København: Forum

Nielsen, O. Ry. (2005). Er den varme stol stadig varm?. I: Susanne van Duers og Stig Dankert Hjort. (red). Psykoterapi i Danmark: brikker af en helhed: 125-138. København: Psykoterapeutforeningens Forlag.

Nielsen, O. Ry (2002) : Gestaltterapi. I: Ole Andkjær Olsen: Psykodynamisk leksikon: 278-281. Kbh.: Gyldendal.

Sommer, U. & Tønnesvang, J. (2008). Gestalt terapi og kognitiv terapi – en mulighed for gensidig befrugtning. Psyke & Logos, 29 (2).

Sonne, M. & Tønnesvang, J. (2013): Integrativ Gestalt Praksis – kompleksistet og helhed i arbejdet med mennesker. Hans Reitzels Forlag. Følg link

Sonne, M. & Tønnesvang, J. (2015): Integrative Gestalt Practice – Transforming Our Ways of Working with People. Karnac Books, London. Følg link

Søgaard, U. (2013): PSYKOLOGI - aktuelle teorier og nyere forskning. Gyldendal.

Sørensen, L.  Jørgensen, E.F. 1980): Gestaltterapi med indlagte shizofrene patienter. Nordisk Psykologi, 32 (1), 1-25.

Tønnesvang, J. (tidligere J. T. Hansen) (2001): Gestaltterapi som relationel, psykodynamisk og strukturel teori og terapitilgang. Matrix: Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi 

Tønnesvang,  J., Sommer, U., Hammink, J. & Sonne, M.: Gestalt therapy and Cognitive therapy – Contrasts or complementarities?. I: Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. (Link)