Gestaltterapeutisk Forum blev stiftet d. 12. marts 1997.
På medlemsmøde d. 25. august 2015 blev navnet ændret til Gestalt Forum. Samtidig blev Gestalt Forum transformeret fra at være et medlemsforum med betalende medlemmer til udelukkende at være en facebookgruppe. Der skal således ikke længere betales kontingent. Samtidig blev GF's hjemmeside nedlagt. Dele af GFs arkiver er tilgængelige via denne side.

GF er altså nu udelukkende en FB gruppe, men stadig i tråd med det oprindelige formål:
- at fungere som forum for gestalt praktikere i Danmark
- at beskrive, udvikle og formidle Gestalt tilgangens teori og praksis

Kriterier for medlemskab af GF Facebookegruppe
Grunduddannelse som psykolog eller tilsvarende eller medlemmer af Psykoterapeutforeningen samt videreuddannelse i gestaltterapi. Også andre der har en seriøs interesse i GF's formål, kan søge medlemskab.
Anmodning om medlemskab af facebookgruppen Gestalt Forum, som er en lukket gruppe, sker ved henvendelse til gruppens administrator.

På facebooksiden 
Her kan medlemmer formidle oplysninger om gestaltkurser, -uddannelser og -arrangementer i ind- og udland, samt føre dialog og diskussion som vedrører udvikling og udforskning af gestalt teori og praksis.

Administrator kan evt. henvise opslag, som skønnes bedre egnede til andre Facebook grupper til disse og samtidig fjerne dem fra GF siden. Hensigten hermed er at styrke og skærpe Gestalt Forums faglige formål.