Ordet Gestalt har reference tilbage til Gestaltpsykologien, som viste, hvordan vi, i og med vi perciperer, samtidig gestalter mening. Denne gestaltdannelsesproces sker altid i en kontekst og omfatter en kompleksitet af subtile kognitive, følelsesmæssige, kropslige processer.

I tråd med IGP er Gestaltterapi en psykoterapi, der baserer sig på grundforståelsen af Felt, organismisk selvregulering og gestattdannelsesprocesser, og som har Kontakt, Awareness og Eksperiment som det centrale i metoden.  

Gestaltterapi er ikke blot, som nogle fejlagtigt tror, lig med bestemte teknikker, som f.eks. to stolearbejde.

Hvis du vil vide lidt mere om gestaltterapi, så se denne video, hvor Bob Resnick på udmærket vis, formidler hvad gestaltterapi drejer sig om -  start f.eks. 6:42 minutter inde i filmen.

Længere nede kan du se og høre Hanne Hostrup fortælle om hvordan hun arbejder med gestaltterapi. Oplægget er fra IGP-Konferencen marts 2018.