Dansk Psykologforenings Netværk for Integrativ Gestalt Praksis

IGP-netværk i Dansk Psykologforening. 

Hvis du er medlem af Dansk Psykologforening og vil være med i et netværk med fokus på en integration af eksisterende psykologisk viden, for på dette grundlag at kunne skabe en mere helhedsorienteret psykologisk praksis i fremtiden, så mød op til Stiftende generalforsamling i Dansk Psykologforenings lokaler i Århus d. 21. november 2017, kl. 17 - 20.30.

Åboulevarden 31, 2. Sal, 8000 Århus. Mødelokale ”Floden”.

Giv gerne en forhåndstilmelding til Stine Lystrup,  stinely.aarhus@gmail.com.

Der vil på dagen være mulighed for at købe noget at spise. Da netværkets startkapital er afhængig af netværkets endelige stiftelse og indbetaling af kontingenter, vil evt. madbestilling på dagen dog blive for egen regning.

Vi tilbyder kaffe, te samt frugt og lidt snacks.

Såfremt man ikke har mulighed for at deltage i den stiftende generalforsamling men ønsker medlemskab i netværket, kan man sende en mail med navn samt medlemsnr. i DP til stinely.aarhus@gmail.com

Det er planen at også ikke medlemmer af Psykologforeningen kan være med i netværket som associerede medlemmer. Hvis du er interesseret i dette, kan du sende os en mail.

Hvad er Integrativ Gestalt Praksis?

Gestaltterapi er en terapiretning som er ret ukendt for mange psykologer og psykologistuderende.

Der er de senere år fremkommet forskellige nye terapeutiske retninger. En del af disse rummer del-elementer, som findes i gestaltterapi.

Integrativ Gestalt Praksis (IGP) er en videreførelse af grundelementer fra gestalttilgangens teori og metode og omfatter en almenpsykologisk og integrativ teori og praksis, der er anvendelig i mange forskellige kontekster.

IGP udgør et modsvar til tidens specialiseringstrend indenfor det psykologiske felt, hvor der længe har været en tendens til at lede efter forskelle frem for komplementaritet de forskellige tilgange imellem. I IGP interesserer vi os for de forskellige psykologiske retningers komplementære forhold til hinanden.

På et integrativt og holistisk grundlag arbejdes der indenfor IGP på at skabe interdisciplinær synergi og udvikling i teori og praksis i arbejdet med menneskelige livsprocesser, samt at undersøge, hvorledes forskellige retninger indenfor psykologien kan integreres og udgøre komplementære perspektiver i en helhedsorienteret psykologisk klarlægningsproces. 

IGP rummer således både traditionel gestalt terapi og nyere praksisformer indenfor den integrative gestalt praksis, hvor der gøres brug af integrative modeller, der kan anvendes ud over den terapeutiske setting. 

I undersøgelsen af det enkelte menneske tager IGP afsæt i et fokus på fundamentale livsprocesser og ser individet som en organisme, der er givet og af sin indlejring i et omgivende felt. En organisme der, i sin stræben efter selvopretholdelse og vækst, kontinuerligt regulerer sig i forhold til konteksten ud fra behov, perceptuelle egenskaber og kompetencer, og som bl.a. qua sin historicitet vil udvise paratheder til at møde verden på særlige måder.

Vi oplever, at der i Dansk Psykologforening har manglet et forum for psykologer, der arbejder ud fra gestalttilgangens teori og metode i forskellige kontekster og ønsker med dette netværk at skabe et sådant forum.

*IGP er grundlagt og udviklet af psykologerne Mikael Sonne, Jan Tønnesvang og James Hammink

Se evt video hvor Bob Resnick introducerer hvad gestaltterapi handler om her