Gestalt Forums hjemmeside, gfdk.dk, bliver nedlagt i efteråret 2017. Du kan være en del af Gestalt Forum i Danmark ved at melde dig ind i facebookgruppen Gestalt Forum.

Der etableres et nyt Netværk for gestalt interesserede. Netværket bliver etableret i Dansk Psykologforening, og det vil være muligt at blive optaget som associeret medlem, selvom man ikke er medlem af Psykologforeningen. 

Herunder kan downloades en række artikler, skrevet af medlemmeraf Gestalt Forum. En del af artiklerne har ligget på GestaltForums hjemmeside.